Om konferensen

Alla former av extra anpassningar och pedagogiskt stöd ska följas upp fortlöpande så att vi vet att åtgärderna vi sätter in är träffsäkra och ger resultat. Detta gäller både på individ och gruppnivå. Varje individ är unik och det som fungerar för en elev är nödvändigtvis inte det rätta för en annan. Samtidigt så ska arbetet med att ge elever särskilt stöd bygga på empiri och evidens för vad som fungerar.
Vi har samlat yrkesverksamma, forskare och personer med ett inifrånperspektiv till två dagar där vi får ta del av praktiska exempel och teoretisk kunskap.
Vi kommer att fokusera på vad som ska till för att särskilt stöd ska fungera optimalt och hur vi skapar de bästa förutsättningarna för att nå dit. Vi kommer även att lyfta frågan om anpassningar alltid är av godo eller om det kan påverka lärandet negativt.

Några av föredragshållarna

Cajsa Jahn
NPF-coach
Georgios Karpathakis Jaenson
Grundare & VD Underbara ADHD
Linn Hörnfalk
Förstelärare
Under två innehållsrika dagar kommer vi att djupdyka i ämnena:
 • Särskilt stöd i dagsläget
 • Oroligheter i klassrummet
 • Stresshantering
 • Neuroutvecklingsvänlig skola
 • Begreppsinlärning
 • Inkludering
 • Digitala verktyg
 • Samtalsmetodik
 • Lagkrav
 • Att ha erforderlig kompetens på plats och samtidigt hålla budget, en möjlig ekvation?

Särskilt pedagogiskt stöd som fungerar är tänkt att bli en årligt återkommande konferens och en mötespunkt för pedagoger, rektorer, elevhälsa, skolchefer och beslutsfattare

Program

Mellan merparten av inläggen är det inlagt en kortare paus

09:45 - 10:00
Konferensen öppnar

Konferencier / öppningstalare inleder konferensen och hälsar er välkomna till två dagar av kunskapspåfyllnad och nätverksbyggande!
 

Karin Larsson Hult
En skola för alla, eller? - Aktuell forskning om utmaningar och möjligheter med att vara ”för alla”.
Karin Larsson Hult - Adjunkt i pedagogik
 • Vad säger aktuell nationell och internationell forskning om en skola ”för alla” och inkluderande undervisning?
 • Beskrivning utifrån avhandlingen En skola för alla, eller? Om diskursiva dilemman i ett (o)möjligt värdegrundsprojekt
  • En skola för alla – för att öka trivsel eller måluppfyllelse?
  • Är det rättvisa att göra samma för alla eller olika för vissa?
  • Inkludering i form av att alla är i samma klassrum eller vissa separat?
  • Slutsats: diskurser som informerar om hur vi förstår ”en skola för alla” och inkludering. Vi behöver förstå varandras olika ingångar för att förstå varför vi inte har gemensam syn.
Hanna Rondahl
Extra anpassningar - vad är det egentligen och vems ansvar är de?
Hanna Rondahl - Leg. lärare, spec.ped

Lagkravet om extra anpassningar har sedan det kom 2014 väckt frågor och skapat debatt.
Vad innebär egentligen extra anpassningar och vems ansvar är det att hantera dem? Lärarens? Specialpedagogens? Speciallärarens? 
Finns det en risk att vi anpassar bort lärandet om vi anpassar för mycket? Är det bara ett sätt att snåla in på resurser?

 

Föreläsningen problematiserar arbetet med extra anpassningar, ger ökad förståelse för vad skollagen och styrdokumenten säger, samt ger förslag på hur ett tvärprofessionellt tillsammansarbete skulle kunna se ut.

 

 • Debatten om extra anpassningar
 • Vad säger skollagen om ledning och stimulans och extra anpassningar?
 • Går det att få reda på vad extra anpassningar är?
 • Vad säger våra stödjande styrdokument?
 • Begreppsförvirring
 • Exempel på “extra anpassningar”
 • Ska extra anpassningar dokumenteras?
 • Förslag på arbetsgång
Joanna Lundin
Omotiverade elever eller tråkiga lektioner?
Joanna Lundin - Leg. lärare

Joanna berättar om hur vi skapar undervisning som är engagerande, stimulerande och meningsfull för alla våra elever.

Vi får konkreta och praktiska verktyg, såväl analoga som digitala

Vi får också veta mer om relation som pedagogisk verktyg

Linn Hörnfalk
En undervisning för alla- hur kan vi skapa en inkluderande undervisning där alla elever får utrymme och får ta plats?
Linn Hörnfalk - Förstelärare

 

I skolan ska eleverna får utveckla sina kunskaper och förmågor som att jämföra, motivera, analysera och värdera. För varje årskurs blir skoluppgifterna lite mer komplexa och abstrakta, dessutom är läraren ofta själv i klassrummet. Hur kan vi skapa en undervisning med fler anpassningar på gruppnivå så att alla elever kan känna sig inkluderade utan att skapa merarbete för läraren?

 

Tre fokusområden kommer att belysas:

 • Hur kan vi differentiera undervisningen så att den passar alla?
 • Hur kan vi skapa en bättre förståelse med hjälp av bilder?
 • Hur möter och leder vi eleverna?
Georgios Karpathakis Jaenson
Att (över)leva med ADHD
Georgios Karpathakis Jaenson - Grundare & VD Underbara ADHD

I den här inspirerande föreläsningen delar Georgios ”Jojje” Karpathakis Jaenson med sig av egna erfarenheter och upplevelser som tar med publiken på en känslomässig berg- och dalbana.

En berättelse om ett liv och en skolgång som fullständigt havererar, alkohol- och narkotikamissbruk, självmordsförsök, åtskilliga polisanmälningar, en fängelsedom, familjens enorma betydelse och hur livet vände när han, 25 år gammal, diagnostiserades med adhd. Hur den brokiga resan till slut resulterade i en universitetsexamen, anställning på en av landets främsta PR-byråer och som föreläsare, prisad social entreprenör, grundare av Underbara ADHD, en av årets Sommarvärdar i Sveriges Radio P1 2015, författare av boken tillika bästsäljaren Underbara ADHD – den svåra superkraften samt initiativtagare till av ADHD-lådan.

Föreläsningen innehåller även en kort vetenskaplig introduktion till samlingsnamnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) i allmänhet, och adhd i synnerhet. Dessutom delar Georgios med sig av olika beprövade metoder kring bemötande och förhållningssätt för alla som lever nära adhd – t ex anhöriga, lärare, vänner, kollegor och arbetsgivare. Han tipsar också om en rad olika strategier som han själv använder för att försöka få vardagen att gå ihop.

16:15 - 16:45
Uppsummering dag ett - frågestund och mingel

Utrymme att ställa frågor samt mingla med föreläsarna, utställare och övriga deltagare. 

Dag två

Patricia Diaz
Aktivera eleverna med stöd av digitala verktyg
Patricia Diaz - Doktorand

Hög elevaktivitet anses vara en förutsättning för att kunna arbeta formativt, det vill säga genom undervisning som fokuserar på den formande lärandeprocessen. I den här föreläsningen beskrivs några sätt som kan användas för att med hjälp av digitala verktyg stimulera och engagera eleverna och samtidigt höja elevaktiviteten i klassrummet.
Patricia beskriver hur man med stöd av digitala verktyg ;

 • synliggör elevernas lärande
 • ger eleverna möjlighet att komma till tals
 • kan göra snabba avstämningar
 • får eleverna att samarbeta och motiverar dem till ett aktivt deltagande under lektionstid
Cajsa Jahn Malin Reuterswärd
Tydliggörande pedagogik
Cajsa Jahn - NPF-coach Malin Reuterswärd - NPF-coach

Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. I den här föreläsningen får Du konkreta verktyg och tekniker som hjälper alla elever, men är särskilt nödvändiga för elever med nedsatta förmågor inom exekutiva funktioner, sammanhangsförståelse, mentalisering och perception. Föreläsningen visar hur vi skapar lärmiljöer och lärsituationer som gör att alla elever får en känsla av sammanhang. 

Föreläsningen ger dig:

·       Bakgrunden till Tydliggörande pedagogik

·       Förståelse för vad som är svårt för elever med ojämna förmågor

·       Förståelse för hur man kompenserar för nedsatta förmågor

·       Konkreta tips på visuellt stöd

Anna Morell / Jenny Karlsson
Elevdelaktighet för att ge rätt sorts stöd
Anna Morell / Jenny Karlsson - Specialpedagoger

I skolan behöver vi ofta vända och vrida på hur vi planerar och stöttar. Ibland hittar vi rätt insats och ibland så behöver vi tänka om flertalet gånger. Många gånger händer det i stunden och är överenskommelser mellan pedagoger och med vårdnadshavare. Ibland kan det vara utan eleven eller svårt att nå eleven. Men med kartläggning och elevens egen röst kan vi komma närmare de insatser som ger just rätt sorts stöd.

Föreläsningen ger dig:

·       Förståelse för hur det kan kännas att inte vara delaktig och förstå

·       Betydelsen av kartläggningar

·       Vägar och frågor som kan skapa elevdelaktighet

·       Motivationshöjande visuella verktyg

Malin Reuterswärd Cajsa Jahn
Samtalsmetoder
Malin Reuterswärd - NPF-coach Cajsa Jahn - NPF-coach

Vissa barn krockar oftare än andra i kommunikationen med andra. Det kan uppstå missförstånd, på grund av impulsivitet eller svårigheter att tolka och förstå andra människors signaler.  I den här föreläsningen får du redskap att kommunicera med alla dina elever. Du får konkreta tips på enkla men kraftfulla samtalsmetoder som underlättar när du ska förklara sammanhang, ge instruktioner, förbereda aktiviteter eller lösa konflikter.

Exempel på metoder som vi får höra mer om:

•      Ritprat

•      Seriesamtal

•      Sociala berättelser

•      Sociala manus

•      Påståendeformulär

•      Tala genom en figur

 

15:15 - 15:30
Slutord

Vår moderator uppsummerar två dagar fyllda av kunskap och klokskap och skickar med oss några visdomsord på vägen vidare.
 

Priser på konferensen

Alla priser är exklusive moms. Priser markerade i  grönt  gäller vid anmälan inom early bird-fristen. (9. jan. 2024). Vi har även grupprabatter om fem eller flera från samma arbetsplats deltar fysiskt, ta kontakt med oss så ordnar vi detta. För grupper som deltar digitalt, se rabatterade priser nedanför.

Fysiskt deltagande

Deltagaravgift, lunch och pausförtäring samt kaffe/te är inkluderat i priset.

 • Båda dagarna utan övernattning (dagdeltagande)
  4900,- 6200,-
 • Endast en av dagarna
  2740,- 3520,-
Digitalt deltagande

Du kan följa konferensen live och via inspelning i 14 dagar efteråt. Om du bekostar konferensen själv (som privatperson) så erhåller du 50% rabatt på priset.

 • En digital deltagare/plats
  2400,- 3000,-
 • Grupprabatt 5 deltagare
  11400,- 14250,-
 • Grupprabatt 10 deltagare
  21600,- 27000,-
 • Grupprabatt 15 deltagare
  30960,- 38700,-
 • Grupprabatt 20 deltagare
  39360,- 49200,-
 • Grupprabatt 30 deltagare
  54000,- 67500,-
 • Grupprabatt 40 deltagare
  62400,- 78000,-
 • Grupprabatt 50 deltagare
  66000,- 82500,-

Vid anmälan av digitala grupper är det möjligt att se på konferensen på flera platser/enheter samtidigt. En person kommer att stå som ansvarig för gruppanmälning, individuell registrering sker senare.