Om konferensen

Anställda som upplever hotfulla situationer och våld är ett växande problem i arbetslivet. Den här konferensen är designad för anställda inom vård- och omsorgsyrken och skolpersonal, men även andra som möter hot och våld på arbetsplatsen kommer att ha nytta av dagarna. Vi lägger särskild vikt vid den förebyggande aspekten i situationer där anställda riskerar att mötas av aggressivt beteende. Konferensen ska ge dig kunskap kring hur du kan förebygga att hotfulla situationer uppstår eller eskalerar samt hur du kan stå fast vid nödvändiga principer och beslut trots att situationen är laddad

 

Under två innehållsrika dagar kommer vi att djupdyka i ämnena:
  • Våld och hot som fenomen
  • Åtgärder för att förebygga, både arbetsplatsens utformning och rutiner
  • Lågaffektivt bemötande, att trappa ned istället för att eskalera
  • Diskussion och reflektion över problemställningar
  • Hur stå fast vid viktiga principer

Programmet är under uppbyggnad. Kontakta oss om ni är intresserade av att hålla föredrag, presentera ett projekt eller dylikt. Likaså om ni vill tipsa om ett tema eller en specifik person ni önskar se som föredragshållare Försäkra dig om plats redan nu genom att skicka intresseanmälan till [email protected]

Efter konferensen ska du känna till
  • hur du kan jobba proaktivt för att förhindra att våldsamma eller hotfulla situationer uppstår
  • hur du agerar i en hotfull situation
  • hur du stöttar kollegor och medarbetare efter en obehaglig händelse

Skolpersonal, socialsekreterare, biljettkontrollanter, polis, räddningstjänst - kort sagt alla yrken där kontakt med människor är en del av arbetsvardagen

Program

Mellan merparten av inläggen är det inlagt en kortare paus

Bild av Program ännu inte färdigställt

Program ännu inte färdigställt

Kontakta oss om ni är intresserade av att hålla föredrag, presentera ett projekt eller dylikt. Likaså om ni vill tipsa om ett specifikt fördjupningsområde för konferensen eller en person ni önskar se som föredragshållare

Försäkra dig om din plats redan nu genom att skicka intresseanmälan till [email protected]

Priser på konferensen

Priser är ännu inte tillgängliga.