Om inspelning

Kvarsittning, återkommande besök på rektorns kontor, timeout, utvisning ur klassrummet.
Ful i mun, manipulativ, uppmärksamhetssökande, gränstestande, omotiverad, trotsig.
Ovanstående är metoder och ord som har använts, och fortfarande används, för att hantera och beskriva barn som upplevs utmanande. Barn som inte följer regler, som ofta hamnar i konflikt, som inte tycks respektera auktoriteter och som inte verkar intresserade av undervisningen.
Problemet med detta synsätt och metoderna är att de sällan fungerar och att de leder till en negativ relation mellan barnet och den vuxne, eleven/läraren.

Det är dags att ändra kurs!
Vi är därför väldigt glada över att kunna presentera Dr. Ross Greene som föredragshållare på detta webbinarium.
Vi kommer under en hel dag att få ta del av hans erfarenhet och kunskap på området.
Ross har arbetat med problemskapande beteenden och explosiva barn under hela sin yrkeskarriär, och hans metodik för att hantera och förebygga problemskapande beteenden används av pedagoger och terapeuter över hela världen. 

Vi får en grundlig genomgång av Collaborative and Proactive Solutions (CPS) / samarbetsbaserad problemlösning.
CPS är en evidensbaserad metod som används på förskolor, skolor, socialtjänst, fängelser och andra institutioner både i Sverige och internationellt.  CPS är en modell som har visat sig effektiv för att uppnå förändring och skapa positiv kommunikation i mötet med personer som har funktionsvariationer och neuropsykiatriska diagnoser.

Med utgångspunkt i neurobiologisk forskning presenterar Ross ett nytt ramverk för att förstå vilka svårigheter som ligger bakom utmanande beteenden och han förklarar varför tillsägelser och traditionella disciplinåtgärder inte är effektiva. Ross lyfter fram den enkla men samtidigt revolutionerande idén att barn gör rätt om de kan.

Ross ger oss praktiska och konkreta svar på hur vi kan jobba och skapa samarbete i situationer där det gått i lås, är vanskligt och ibland även ”explosivt”.

Innehåll:

Vi får svar på frågorna; vad är utmanande och problemskapande beteende, varför uppstår det och vilka tankemodeller har vi för att förklara orsakerna till beteendena?

Vi får veta mer om Collaborative and Proactive Solutions (CPS) / samarbetsbaserad problemlösning och hur vi kan ändra vårt sätt att tänka med hjälp av samarbetsbaserad problemlösning och genom att involvera barnet i förändringsarbetet

Ross belyser vanliga fällor att hamna i när vi möter personer med utmanade beteenden och ger oss praktiska och konkreta tips på hur vi systematiskt och tillsammans med den unge/personen med utmanande beteenden kan åstadkomma förändring genom positiv och relationsskapande kommunikation.

OBS! Föreläsningen är på engelska.

Om föreläsaren
Ross W Greene
Ross W Greene

Dr. Ross W Greene är en bästsäljande författare och upphovsman till metoden Samarbetsbaserad problemlösning (Collaborative & Proactive Solutions - CPS)

Vi har nu glädjen att hälsa honom välkommen till en heldagsutbildning där han kommer att beskriva metoden och ge oss konkreta svar på hur vi kan jobba och skapa samarbete i situationer där det gått i lås, är vanskligt och ibland även ”explosivt”. 

Dr. Greene är klinisk psykolog och han har jobbat med barn och familjer i över 30 år. Han har genom sitt arbete blivit känd över hela världen och är inflytelserik när det kommer till arbetet med barn som uppvisar problemskapande beteenden. 

Foto: Privat

Program

Ross W Greene
09:00 - 15:00
Barn gör rätt om de kan
Ross W Greene - Barnpsykolog

Vi får en grundlig genomgång av Collaborative and Proactive Solutions (CPS) / samarbetsbaserad problemlösning.
CPS är en evidensbaserad metod som används på förskolor, skolor, socialtjänst, fängelser och andra institutioner både i Sverige och internationellt. 
CPS är en modell som har visat sig effektiv för att uppnå förändring och skapa positiv kommunikation i mötet med personer som har funktionsvariationer och neuropsykiatriska diagnoser.

Med utgångspunkt i neurobiologisk forskning presenterar Ross ett nytt ramverk för att förstå vilka svårigheter som ligger bakom utmanande beteenden och han förklarar varför tillsägelser och traditionella disciplinåtgärder inte är effektiva.
Ross lyfter fram den enkla men samtidigt revolutionerande idén att barn gör rätt om de kan.

 

Innehåll:
- vad är utmanande och problemskapande beteende?
- varför uppstår det och vilka tankemodeller har vi för att förklara orsakerna till beteendena?
- hur kan vi ändra vårt sätt att tänka med hjälp av samarbetsbaserad problemlösning och genom att involvera barnet i förändringsarbetet?

Ross belyser vanliga fällor att hamna i när vi möter personer med utmanade beteenden och ger oss praktiska och konkreta tips på hur vi systematiskt och tillsammans med den unge/personen med utmanande beteenden kan åstadkomma förändring genom positiv och relationsskapande kommunikation.

Priser på inspelning

Priser markerade i  grönt  gäller vid anmälan inom early bird-fristen. (1. jan. 2024).

Digital tillgång

Webbinariet är tillgängligt i 14 dagar från startdatumet: (8. maj 2024). Om du bekostar konferensen själv (som privatperson) så erhåller du 50% rabatt på priset.

 • En digital deltagare/plats
  1900,- 2400,-
 • Grupprabatt 5 deltagare
  9025,- 11400,-
 • Grupprabatt 10 deltagare
  17100,- 21600,-
 • Grupprabatt 15 deltagare
  24510,- 30960,-
 • Grupprabatt 20 deltagare
  31160,- 39360,-
 • Grupprabatt 30 deltagare
  42750,- 54000,-
 • Grupprabatt 40 deltagare
  49400,- 62400,-
 • Grupprabatt 50 deltagare
  52250,- 66000,-

Vid anmälan av digitala grupper är det möjligt att se på flera platser/enheter samtidigt. En person kommer att stå som ansvarig för gruppanmälning, individuell registrering sker senare.