Frågor och svar

Här kan du få svar på vanliga frågor kring våra arrangemang. Ta kontakt med oss om du inte finner svaret på din fråga.

Våra digitala arrangemang följer man via stream / livesändning som man får en länk till cirka en vecka innan datum för arrangemanget. Man kan använda valfri skärmenhet, TV, PC/Mac, surfplatta och telefon, precis som när du streamar ett klipp från till exempel Youtube. Vid de flesta av arrangemang kan du ha kontakt med oss / föredragshållaren via en chattfunktion under livesändningen. Chattfunktionen är inte tillgänglig när du ser den som inspelning i efterkant.

Ja! Alla våra digitala arrangemang spelas in, och som anmäld deltagare har du tillgång till inspelningen i 14 dagar efter arrangemanget. Observera, endast registrerad deltagare / grupp får titta på inspelningen.

Nej. Livesändning och inspelat material är endast till för anmälda deltagare.

Ja! När ni anmäler gruppdeltagande så har deltagarna i gruppen möjlighet att logga in och följa sändningen samt se inspelning i efterkant från valfri plats/enhet.

Registreringen öppnar en timme före det första inlägget på konferensen. Kom gärna i god tid så undviker vi att det bildas kö.

Kompetensfokus arrangemang är öppna för alla.

Ja! Vi tar emot utställare på alla våra konferenser. Se efter knappen «vara utställare» på konferenssidan. På vissa kurser och webbinarier kan vi tillhandahålla digital utställarplats, ta kontakt med oss om du vill ha mer information runt detta.

Ja! Så länge som du avbokar inom avbeställningsfristen (se anmälningsbekräftelsen). Skicka en e-post så ordnar vi det på några minuter.

Ja! Sänd oss en e-post med din kollegas namn e-post och mobilnummer så ordnar vi det.

Vår samarbetspartner Hotel-link hanterar all kontakt med hotellet. Du kan kontakta dem på: [email protected] eller + 47 66 78 62 50

Ja!

Från fysiskt till digitalt: Så länge som du gör detta senast två veckor innan konferensen går det utmärkt.

Från digitalt till fysiskt: Närsomhelst. Om du önskar övernattning kan vi inte garantera att det finns plats om ändringen sker rätt före datum för konferensen.

Ja! Vi är medvetna om att många är budgetstyrda och därför önskar att lägga in utgiften i årets budget även om konferensen anordnas efter årsskiftet.

Ja! Så länge fakturamottagaren är specifiserad som «privat» så skickar vi den till dig på e-post.

Ja! Detta är det vanligaste sättet för oss. Vi sänder faktura digitalt (EHF) eller via e-post. Kom ihåg att fylla i all nödvändig information som din arbetsplats kräver vid fakturering. Om vi saknar något så kontaktar vi dig.

Faktura skickas tidigast en månad innan arrangemanget.

Ja! Vi har fasta rabatter för digitala grupper, se under fliken «priser» på arrangemanget, eller i registreringsformuläret.
Vid fysiskt deltagande kan man få rabatt om man är fem eller fler deltagare. Ta kontakt med oss så ordnar vi detta.

Ja! Om du måste betala deltagaravgiften SJÄLV kan du få 50% rabatt vid digital deltagelse (skriv privat i fältet som rör faktura) Om du ska delta fysiskt kan du vid vissa tillfällen få rabatt på deltagarvagiften medan utgifter till hotellet (boende eller helpension) inte rabatteras. Ta kontakt med oss om du ska delta fysiskt och önskar rabatt.

En stor andel av deltagarna på våra konferenser kommer från organisationer med stram ekonomi och vi strävar efter att hålla priserna nere. Det ges inga rabatter per automatik til intresseorganisationer/liknande, men det kan vid vissa tillfällen finnas möjlighet att ordna detta. Kontakta oss för dialog.

Vi skickar aldrig ut faktura innan avbeställningsfristen löpt ut, vilket innebär att det inte finns något att återbetala. Om du avbokar efter fristen faktureras du full kostnad till följd av våra åtaganden mot föredraghållarna och att vi måste täcka övriga omkostnader (hotell, teknik etcetera). Kompetensfokus kan inte ta hänsyn till sjukdom, strejk och andra händelser på deltagarnas vägnar.

Om du är tvungen att avboka fysiskt deltagande efter avbeställningsfristen kan du få digitalt deltagande om du önskar det, då har du tillgång till livesändning / streaming samt inspelat material (14 dagar efter genomförande av arrangemanget).