Lite om oss

Vi ska erbjuda de bästa konferenserna till dig

Vi har lång erfarenhet från Norge och nu utvidgar vi vår verksamhet till Sverige. Utöver att skapa möjligheter till kunskapsutveckling så brinner vi för att etablera mötesplatser som bidrar till utveckling i yrkesrollen och av verksamheten. Vår idé bygger på att sprida kunskap som når ut till personal i verksamheterna och som kan användas i det dagliga arbetet.

Vår nisch är evenemang riktade till er som arbetar med människor inom - skola och elevhälsa, vård och omsorg, arbetsmarknads­åtgärder och socialt arbete.

Vår vision är att förbättra vägen vidare. För oss betyder det att:

  • Innehållet på våra kurser och konferenser håller en hög kvalitet med aktuella och relevanta teman
  • Våra arrangemang är praxisnära och ger konkreta idéer till utveckling och förändring
  • Priset på våra arrangemang är så lågt som möjligt
  • Digital genomföring är enkel att delta på och att ljud och bild fungerar sömlöst
  • Vi samarbetar med erkända och etablerade organisationer och yrkesförbund
Vilka är vi

Personal

Lasse
Lasse
Projektledare

Lasse Thuv-Slettli är utbildad lärare, med flera års pedagogisk erfarenhet bland barn och ungdomar. Lasse är en mångsidig, praktiskt och teoretiskt lagd idealist. Han är bland annat intresserad av mat, återanvändning, cirkulär ekonomi och fotboll.

 

Robert
Robert
Projektledare

Robert har lång erfarenhet från arbete med barn, unga och vuxna i olika kontext.
Efter 15 år som behandlare och teamledare inom barnpsykiatrin bytte han jobb till den privata sektorn.

Där var han med och utvecklade ett manualbaserat program för problematisk skolfrånvaro.  Som metodgarant och programansvarig  ansvarade han för att implementera programmet i ett tjugotal kommuner i Sverige och Norge.
Han har även jobbat på  den specialpedagogiska skolmyndigheten i Norge och som enhetschef för en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Med sina erfarenheter i ryggen vill han nu vara med och bygga verksamhetsnära konferenser som deltagarna redskap att använda i det dagliga arbetet.

Svend
Svend
Verksamhetschef

Svend är arbetsterapeut med vidareutbildning inom pedagogik, rehabilitering och ledarskap. Han har lång erfarenhet inom både somatik och psykisk hälsa. De senaste 15 åren har han arbetat med ledning inom arbetsrehabilitering och habilitering.

 

Knut Ivar
Knut Ivar
Projektledare

Knut Ivar är utbildad arbetsterapeut och har bland annat arbetat som boendestödjare. De senaste femton åren har han arbetat som journalist. Vid sidan av jobbet har han även erfarenhet som festival- och konsertarrangör.

Tor
Tor
Marknadsförare / Utvecklare

Tor är sjuksköterska med erfarenhet främst från akutmottagningen. Sedan 1997 har han producerat och drivit webbplatser vid sidan av sitt arbete. Nu ansvarar han för digital marknadsföring och sociala medier.