Lite om oss

Vi ska erbjuda de bästa konferenserna till dig

Vi har lång erfarenhet från Norge och nu utvidgar vi vår verksamhet till Sverige. Utöver att skapa möjligheter till kunskapsutveckling så brinner vi för att etablera mötesplatser som bidrar till utveckling i yrkesrollen och av verksamheten. Vår idé bygger på att sprida kunskap som når ut till personal i verksamheterna och som kan användas i det dagliga arbetet.

Vår nisch är evenemang riktade till er som arbetar med människor inom - skola och elevhälsa, vård och omsorg, arbetsmarknads­åtgärder och socialt arbete.

Vår vision är att förbättra vägen vidare. För oss betyder det att:

  • Innehållet på våra kurser och konferenser håller en hög kvalitet med aktuella och relevanta teman
  • Våra arrangemang är praxisnära och ger konkreta idéer till utveckling och förändring
  • Priset på våra arrangemang är så lågt som möjligt
  • Digital genomföring är enkel att delta på och att ljud och bild fungerar sömlöst
  • Vi samarbetar med erkända och etablerade organisationer och yrkesförbund