Hej Sverige!

  • 08. maj 2023
  • Svend
Nu startar vi upp vår verksamhet i Sverige.Vi önskar att fler ska få möjlighet att delta på kurser och konferenser som ger idéer och kunskap om arbetssätt …

Nationell konferens 2.0

  • 08. maj 2023
  • Svend
2017 var jag med och anordnade den första Nationella konferensen kring skolfrånvaro. Benämningen Nationell syftade på att den samlade ledande expertis i form av aktörer…

Hur är det att delta digitalt på våra konferenser?

  • 26. april 2023
  • Svend
Vårt tekniska team arbetar i både Sverige och Norge och har genomfört över 80 hybridkonferenser. Vi använder en produktion med tre kameror för alla våra konferens…

Ämneskategorier