Ungt utanförskap – unga i riskzon för kriminalitet

  • 05. december 2023
  • Lasse
En tvådagarskonferens med syfte att bryta mönster och förebygga utanförskapKonferensen samlar forskare, praktiker och föredragshållare med personliga erfarenheter vilka…

Hej Sverige!

  • 08. maj 2023
  • Svend
Nu startar vi upp vår verksamhet i Sverige.Vi önskar att fler ska få möjlighet att delta på kurser och konferenser som ger idéer och kunskap om arbetssätt …

Nationell konferens 2.0

  • 08. maj 2023
  • Svend
2017 var jag med och anordnade den första Nationella konferensen kring skolfrånvaro. Benämningen Nationell syftade på att den samlade ledande expertis i form av aktörer…