Hur är det att delta digitalt på våra konferenser?

  • 26. april 2023
  • Svend
Vårt tekniska team arbetar i både Sverige och Norge och har genomfört över 80 hybridkonferenser. Vi använder en produktion med tre kameror för alla våra konferens…