Kompetensfokus är förpliktigade att upprätthålla god informationssäkerhet för våra kunder och hantera all personlig information på ett, enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), säkert och krypterat sätt. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part.

Om du har frågor om hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundservice via e-post.

Vi samlar och använder dina personuppgifter för olika ändamål, beroende på vem du är och hur vi kommit i kontakt med dig. Vi lagrar personuppgifter för de ändamål som anges här:

Statistik

Kompetensfokus samlar avidentifierade upplysningar om besök på kompetensfokus.se. Föremålet med detta är att utarbeta statistik som vi använder till att förbättra och vidareutveckla informationsutbudet på hemsidan. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många som besöker olika sidor/flikar, hur långt besöket är, vilka webbplatser brukarna kommer från och vilken webbläsare som används.   

Upplysningarna behandlas i avidentifierad och aggregerad (sammanslagen) form. Med avidentifierad menas att vi inte kan spåra upplysningarna tillbaka till den enskilda användaren. Vi använder programmet Google Analytics till informationsinsamlingen och vi delar inte insamlade data med tredje part.

Kakor (cookies)

En kaka är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator.

Alla webbplatser kan skicka kakor till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från kakor sparade av dem själva och inte några kakor sparade av andra webbplatser.

Det finns två typer av kakor, permanenta och temporära (sessionskakor). Permanenta kakor lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionskakor är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder kakor på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och kakor kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att kakor ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en kaka vill sparas eller om du vill att inga kakor ska sparas. Kakor används för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare och vilka val som då gjorts. Det görs en kontroll vid varje besök på webbplatsen om kakor finns lagrade i webbläsaren eller inte. Finns det inga lagrade kakor från webbplatsen sparar webbläsaren de kakor som finns på webbplatsen.

Kompetensfokus kakor håller bland annat reda på inställningar du gjort på våra webbplatser, till exempel mörkt/ljust läge. Denna information används sedan när du surfar på Kompetensfokus webbplatser för att underlätta för dig som besökare. Avaktiverar du kakor går du alltså miste om en rad fördelar på webbplatsen.

Vi använder ett antal kakor:

Google Analytics
Vårt analysprogram samlar information om vilka sidor du besöker, hur länge du var där, med mera. Som nämnts tidigare så avidentifieras informationen och kan inte spåras tillbaka till en enskild användare.

Google Adwords / doubleclick.net
Använder kakor för att kunna visa dig riktade annonser. Konkret betyder det att vi kan visa dig en speciell annons baserat på de sidor du besökt hos oss. Annonserna kan komma upp i ditt flöde på andra webbsidor som visar Adwords annonser.

Facebook Pixel
Det här en kaka som sparar information som vi använder för att kunna visa dig riktade annonser på Facebook. Till exempel om du är inne på konferensen «Problematisk skolfrånvaro» kan vi senare visa dig annonser relaterade till denna konferens på Facebook. Du kan ändra dina inställningar for annonser på Facebook här.

Du bestämmer
Du bestämmer själv om du vill tillåta lagring av kakor. Från menyn i din webbläsare kan du kontrollera vilken sorts kakor som sparas på din PC.
Var uppmärksam på att det kan påverka funktionaliteten för dig på vår webbsida om du tackar nej till kakor.

Du kan läsa om hur du gör inställningar av kakor på webbläsarnas egna sidor.

Du kan radera

Du kan radera kakor från menyn i din webbläsare. De upprättas och lagras på nytt nästa gång du besöker vår hemsida, om du inte har ändrat dina inställningar till att neka detta.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på nyhetsbrev vilket innebär att du får en e-post från oss när vi publicerar ny information på kompetensfokus.se  Du måste registrera en e-postadress för att ta del av detta tillbud. Här använder vi en tredjepart som lagrar informationen och står för utskicken av nyhetsbreven. Den tjänsten heter MailChimp.com och de förhåller sig till samma lagar och regler som man gör i hela EU. Du har tillgång till att ändra och radera din e-post närsomhelst.

Anmälan till arrangemang

Här använder vi också en tredjepart för att behandla upplysningarna som du lämnar ifrån dig, Hotellink.no. När du registrerar dig till ett av våra arrangemang samtycker du till att vi kan publicera deltagarlista med namn och arbetsplats på vår hemsida. Upplysningar som telefon, e-post, allergier och liknande används endast i kontakt med dig eller i förbindelse med reservation av hotellrum och bokning av måltider.