Nella Celik

Nella Celik

Förstelärare

Om föreläsaren

Nella har lång erfarenhet av att arbeta i skolans värld som lärare med fokus på digitalisering inom gymnasiet, anpassad gymnasie- och grundskola. Hennes ansvarsområde som förstelärare i IKT handlar om att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen för både elever och pedagoger. Hennes ambition är att ge elever med funktionshinder möjligheten att vidga sin värld med hjälp av digitala hjälpmedel och miljöer. Nella vill att eleverna ska få uppleva olika platser som de annars inte kan uppleva.

Personligt tecken: Sax

Bild: Privat