Översikt

Översikt över föredragshållare som har, eller ska ha uppdrag för Kompetensfokus.

Alen Delic
Sjukhusimam
Annie Boroian
Socionom
Beatrice Lönnqvist
Präst och kyrkoherde
Carin Götblad
Polismästare vid Noa, expert på ungdomsbrottslighet
Charbel Gabro
Inspiratör
Christina Söderberg
Fil. dr i socialt arbete
Elissa Kosho
Mindsetcoach och överlevare
Faysa Idle
Författare
Fredrik Livheim
Leg psykolog/medicine doktor
Giorgio Grossi
Leg. psykoterapeut/docent i medicinsk psykologi
Gjerdrum kommune
Mestringsteam
Henric Råneberg
Leg. psykolog
Jerzy Sarnecki
Professor emeritus kriminologi
Jonas Nilsson
Lärare
Julia Andersson
Leg. logoped
Karin Manole
Preventionssamordnare
Kerstin Hassan
Leg. psykolog
Linda Stålberg
Kriminolog / Utvecklingsledare
Linn Wiklander Josefsson
Enhetschef Förebyggarenheten
Löparakademin
Vandad Assadi & John Laselle
Malin Gren landell
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med. dr.
Matias Pitkänen
Leg. psykolog
Max Hjorton
Specialpedagog
Mehdi Adnan Mossa
Familjebehandlare
Mesir Taki
Statsvetare, handläggare Brå
Nikki Löfven
Kriminolog
Ninos Gawrieh
Säkerhets och trygghetschef
Per Isdal
Psykolog & psykoterapeut
Peter Friberg
Leg. psykolog
Rissa Seidou
Polis
Sarah Dolah
Metodutvecklare
Sirkka Persson
Verksamhetsutvecklare
Sofia Ward
Socionom
Sven Bremberg
Barn -och ungdomsläkare, docent
Ung Nordost
Ung Nordost