Översikt

Översikt över föredragshållare som har, eller ska ha uppdrag för Kompetensfokus.

Anna Ehn
Journalist och författare
Anna Morell / Jenny Karlsson
Specialpedagoger
Anna PG
Ordkonstnär
Anne Schildt
IPS-handledare och projektledare
Annie Boroian
Socionom
Ata Ghaderi
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi
Beate Brinchmann
Enhetschef IPSNOR
Cajsa Jahn
NPF-coach
Christina Söderberg
Fil. dr i socialt arbete
Eric Latimer
Professor
Erik Andersson
Leg. Psykolog
Erika Nyman Carlsson
Enhetschef Aleris Ätstörning/Med. dr
Eva L. Bergsten
Universitetslektor
Faysa Idle
Författare
Georgios Karpathakis Jaenson
Grundare & VD Underbara ADHD
Hanna Rondahl
Leg. lärare, spec.ped
Helena Jonsson
Metodstödjare & Projektledare
Ingrid Li
Jobbvägledare
Joanna Lundin
Leg. lärare
Jonas Andersson
Projektledare
Jonas Nilsson
Lärare
Karin Larsson Hult
Adjunkt i pedagogik
Karin Manole
Preventionssamordnare
Karolina Palmberg
Fil.mag. Kognitiv psykologi
Linn Hörnfalk
Förstelärare
Linn Wiklander Josefsson
Enhetschef Förebyggarenheten
Louise Karlsson
Socionom och sexolog
Malin Gren landell
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med. dr.
Malin Reuterswärd
NPF-coach
Marit Sahlström
Författare
Mehdi Adnan Mossa
Familjebehandlare
Noora Sipilä
Forskare
Olle Forsén
Föreläsare Frisk & Fri Stockholm
Patricia Diaz
Doktorand
Peter Friberg
Leg. psykolog
Sarah Dolah
Metodutvecklare
Sofia Selenius
Utbildningsansvarig Frisk & Fri, MSc, PT
Stefan C. Hardonk
Associate professor in Disability Studies
Sven Bremberg
Barn -och ungdomsläkare, docent
Ulrik Lund-Sørensen
Utvecklingschef
Ung Nordost
Ung Nordost