Malin Gren landell

Malin Gren landell

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med. dr.

Om föreläsaren

Malin Gren Landell är disputerad psykolog. Hon är författare och medförfattare till ett flertal böcker om skolfrånvaro.  Malin Gren Landell var regeringens tidigare utredare på skolfrånvaro (SOU 2016:94) och har varit anlitad som expert för skolmyndigheter och Socialstyrelsen. Hon har olika internationella engagemang. Bland annat är hon en av grundarna till ett internationellt nätverk för forskare och verksamma inom området skolfrånvaro (International Network for School Attendance; INSA). Malin är en ofta anlitad föreläsare för kommunala förvaltningar, skolverksamheter och flera andra verksamheter. 

Malin Gren landell har, eller ska ha en föreläsning på: