Om konferensen

Ungt utanförskap 2024
Mekanismerna bakom det utanförskap som leder vissa in i kriminella handlingar förklaras inte med enskilda faktorer och kan inte heller lösas genom isolerade åtgärder. Vad vi vet är att ju tidigare som insatser sätts in och ju mer laget runt/med den unge och dennes familj arbetar tillsammans desto större är chanserna att förhindra att det normbrytande beteendet eskalerar till grövre kriminalitet och ett manifesterat utanförskap.  

På den här konferensen fokuserar vi på vikten av att bryta mönster tidigt genom stödinsatser i skolan och närsamhället. En fungerande skolgång med både närvaro och möjligheter till att lyckas med skolprestationer är en väl dokumenterad skyddsfaktor för alla barn och unga.

Föreläsarna kommer att prata om miljöfaktorer, individfaktorer och sociala faktorer som ökar risken för att hamna i utanförskap och normbrytande beteende och även ge exempel på hur vi kan stärka både den unge och dem i hens omgivning.

Vi kommer att gå från organisation till person och från rubrik till innehåll när det kommer till exempel på skyddsfaktorer och åtgärder vi kan sätta in för att ge den unge framtidshopp.

Konferensen riktar sig till alla som arbetar med barn och unga som befinner sig, eller riskerar att hamna i, utanförskap.

Konferensen är under planläggning / program ännu inte färdigställt
 • Försäkra dig om din plats redan nu genom att skicka intresseanmälan till [email protected]
 • Att arrangera kurser och konferenser handlar om att möta de behov som finns ute i verksamheterna och vi vill gärna veta vad Du och dina medarbetare behöver för att utveckla er själva och verksamheten

Kontakta oss om ni är intresserade av att hålla föredrag, presentera ett projekt eller dylikt. Likaså om ni vill tipsa om ett tema för en konferens eller en specifik person ni önskar se som föredragshållare.

Program

Mellan merparten av inläggen är det inlagt en kortare paus

Bild av Program ännu inte färdigställt

Program ännu inte färdigställt

Kontakta oss om ni är intresserade av att hålla föredrag, presentera ett projekt eller dylikt. Likaså om ni vill tipsa om ett specifikt fördjupningsområde för konferensen eller en person ni önskar se som föredragshållare

Försäkra dig om din plats redan nu genom att skicka intresseanmälan till [email protected]

Bokbord & mingel

Priser på konferensen

Alla priser är exklusive moms. Priser markerade i  grönt  gäller vid anmälan inom early bird-fristen. (25. jul. 2023). Vi har även grupprabatter om fem eller flera från samma arbetsplats deltar fysiskt, ta kontakt med oss så ordnar vi detta. För grupper som deltar digitalt, se rabatterade priser nedanför.

Fysiskt deltagande

Deltagaravgift, lunch och pausförtäring samt kaffe/te är inkluderat i priset. Vid val av helpension är även frukost och konferensmiddag inkluderat.

 • Båda dagarna utan övernattning (dagdeltagande)
  4700,- 5600,-
 • Båda dagarna MED övernattning (helpension)
  6500,- 7400,-
 • Endast en av dagarna
  2630,- 3170,-

Helpension – samt tillägg för anslutningsdygn vid helpension (övernattning: 23. til 25. apr.): 1250,-

Digitalt deltagande

Du kan följa konferensen live och via inspelning i 14 dagar efteråt. Om du bekostar konferensen själv (som privatperson) så erhåller du 50% rabatt på priset.

 • En digital deltagare/plats
  2100,- 2800,-
 • Grupprabatt 5 deltagare
  9975,- 13300,-
 • Grupprabatt 10 deltagare
  18900,- 25200,-
 • Grupprabatt 15 deltagare
  27090,- 36120,-
 • Grupprabatt 20 deltagare
  34440,- 45920,-
 • Grupprabatt 30 deltagare
  47250,- 63000,-
 • Grupprabatt 40 deltagare
  54600,- 72800,-
 • Grupprabatt 50 deltagare
  57750,- 77000,-

Vid anmälan av digitala grupper är det möjligt att se på konferensen på flera platser/enheter samtidigt. En person kommer att stå som ansvarig för gruppanmälning, individuell registrering sker senare.