Sven Bremberg

Sven Bremberg

Barn -och ungdomsläkare, docent

Om föreläsaren

Sven Bremberg är barn- och ungdomsläkare och är nu verksam som docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet. Han har tidigare arbetat vid Folkhälsomyndigheten. Sven Bremberg har varit ansvarig för uppdrag från regeringen som behandlat ungdomars psykiska hälsa, stöd till föräldrar, och prevention av självmord. 

Sven Bremberg har, eller ska ha en föreläsning på: