Karin Manole

Karin Manole

Preventionssamordnare

Om föreläsaren

Karin arbetar som preventionssamordnare vid Förebyggande Enheten / Barn och Ungdom inom socialtjänsten i Södertälje och har ett särskilt fokus på brottsförebyggande frågor

 

Karin Manole har, eller ska ha en föreläsning på: