Christina Söderberg

Christina Söderberg

Fil. dr i socialt arbete

Om föreläsaren

Christina Söderberg är fil. dr i socialt arbete med brottspreventiv samverkan som expertområde. Hon har många års erfarenhet från socialt och förebyggande arbete riktat till unga.
De senaste åren har Christina arbetat på Brottsförebyggande rådet, bland annat med stöd till lokalt arbete med SSPF (samverkan skola socialtjänst polis och fritid).

Christina Söderberg har, eller ska ha en föreläsning på: