Jonas Nilsson

Jonas Nilsson

Lärare

Om föreläsaren

Jonas Nilsson har arbetat som lärare sedan 2000 och under de senaste åren har lärarjobbet kombinerats med författande och föreläsande. Jonas har, tillsammans med universitetslektor Martin Karlberg, skrivit Handbok i klassrumsledarskap (Liber, 2020) och är en av författarna till publikationen Stöd för ledarskap i undervisningen (Skolverket, 2022).

 

Jonas Nilsson har, eller ska ha en föreläsning på: