Peter Friberg

Peter Friberg

Leg. psykolog

Om föreläsaren

Peter Friberg är legitimerad psykolog och har i många år arbetat med öppenvårdsprogram inom socialt arbete. Peter har arbetat med kriminella ungdomar i behandlingsprogrammet TFCO (tidigare MTFC) samt skolfrånvarande ungdomar i ett manualbaserat program som han varit med och utvecklat.
Peter driver nu, tillsammans med Kristina Loftsson, Psykologiakademin som utbildar, föreläser och handleder personal inom skola och socialt arbete.
Peter har även varit med och skrivit böckerna Hemmasittande elever och vägen tillbaka och KBT för skolkuratorer : verktyg som förändrar 

Peter Friberg har, eller ska ha en föreläsning på: