Sarah Dolah

Sarah Dolah

Metodutvecklare

Om föreläsaren

Sarah är metodutvecklare på Fryshuset och jobbar med att skapa program inom brottsförebyggande och fredsbyggande. Hon har, i samarbete med bland annat kommuner, utvecklat ett flertal program för att utbilda unga inom konflikthanteringsmetoden Dialogue for Peaceful Change (DPC) så att de kan bli positiva krafter för ett fredligt och tryggt samhälle. Hon leder just nu ett idéburet offentligt partnerskap med Järva stadsdel där unga i åldrarna 16-19 utbildas till att bli det Fryshuset och stadsdelen kallar för fredsambassadörer

Sarah Dolah har, eller ska ha en föreläsning på: