Per Isdal

Per Isdal

Psykolog & psykoterapeut

Om föreläsaren

Per Isdal (psykolog, psykoterapeut, belönad med Stora Psykologipriset i Norge och författare) har ägnat en stor del av sin yrkesliv till att arbeta med människor. 
Att arbeta i verksamheter där man dagligen möter våld, smärta, ångest eller lidande innebär belastningar som det sällan talas om vilket Per själv fått erfara. 

Det blev början på ett arbete som så småningom resulterade i boken Medkänslans pris. Den vänder sig till alla hjälpare ute i fronten av vårdkedjan. Det kan vara psykologer, socialarbetare, poliser, omsorgspersonal som arbetar med gamla och demenssjuka för att ge några exempel på yrken han beskriver som de hälsofarligaste. Det har länge varit tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som de innebär.

Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många gånger påverkas privatlivet.

 

 

Per Isdal har, eller ska ha en föreläsning på: