Om konferensen

Att arbeta med människor är väldigt meningsfullt, men också stressigt och slitsamt. Att ta in andras smärta, lidande och upplevelser påverkar oss mer än vi tror.
På våra utbildningar lär vi oss att skilja på professionellt och privat, men väldigt lite om hur det påverkar oss att möta människor som mår dåligt.
Först när vi känner igen och är medvetna om belastningsfaktorer kan vi börja vidta åtgärder för att förhindra våra egna stressreaktioner. Vi har satt ihop ett program som ger dig grundläggande kunskaper om hur vi påverkas av att arbeta i känslomässigt svåra situationer, och vad du kan göra innan du drabbas av utbrändhet och omsorgströtthet.


Tre av Nordens främsta yrkespersoner och föredragshållare inom fältet kommer under två intensiva dagar ge oss teoretisk kunskap, praktiska tips och övningar som ska lära oss nya färdigheter att förebygga och hantera tuffa situationer i vår arbetsvardag. 

Konferensen hålls i anrika Posthuset mitt emot Stockholm Centralstation och Arlanda Express. 

Några av föredragshållarna

Per Isdal
Psykolog & psykoterapeut
Giorgio Grossi
Leg. psykoterapeut/docent i medicinsk psykologi
Fredrik Livheim
Leg psykolog/medicine doktor
Konferensen kommer att ge dig kunskap om;
 • Olika typer av trötthet
 • Skillnader på stress och utmattning, hjälp att upptäcka
 • varningssignaler samt idéer till handlingsplaner
 • Hur faserna i ett utmattningssyndrom ser ut och vilka åtgärder som behövs i respektive fas;
 • -prevention
 • -behandling
 • -rehabilitering
 • "Skyddsutrustning" för känslomässigt belastande arbete 
 • Vad det gör med oss ​​att jobba med människor, på gott och ont
 • Hur vi kan hantera och leva med ett arbete som påverkar och förändrar oss
 • Hur man kommer igång med kollegialt stöd
 • Varför kvinnor och män reagerar olika  

Under två intensiva dagar får vi ta del av teoretisk kunskap, praktiska tips och övningar som lär oss nya färdigheter att förebygga och hantera tuffa situationer i vår arbetsvardag.

Efter konferensen ska du;
 • Vara medveten om din kropps signaler på ohälsosam stress
 • Kunna identifiera mönster på arbetsplatsen som riskerar att "bränna ut" dig, dina kollegor eller personal du ansvarar för
 • Känna till och kunna använda färdigheter för återhämtning
 • Fått med dig insikt om hur vi kan hantera och leva med ett arbete som påverkar och förändrar oss

Konferensen riktar sig till alla som upplever arbetsrelaterad stress och har ett extra fokus på yrkesgrupper som i sitt dagliga arbete möter människor i svåra situationer Personal inom sjukvård, skola, räddningstjänst, omsorg, socialt arbete med flera.

Program

Mellan merparten av inläggen är det inlagt en kortare paus

Fredrik Livheim
09:30 - 12:30
Tid att leva - att lära sig hantera stress och främja hälsa
Fredrik Livheim - Leg psykolog/medicine doktor

Fredrik Livheim, leg. psykolog och medicine doktor, har vid Karolinska Institutet arbetat fram "ACT - att hantera stress och främja hälsa", en kurs som ges i gruppformat.
I kursen får deltagarna lära sig att hantera stress och skapa sig ett liv som ligger mer i linje med det de själva tycker är viktigt.

Till den här föreläsningen/workshopen har Fredrik handplockat övningar som han går igenom och även ger deltagarna möjlighet att testa. Under passet får vi veta mer om:  

 1. Bakgrund och vetenskapligt stöd för "ACT - att hantera stress och främja hälsa".
 2. Vad är stress? Hur vet jag om jag är för stressad?
 3. Återhämtning - vad är det och varför är det viktigt?
 4. Vad är generellt effektivt för att hantera stress?
 5. Vad behöver vi normalt acceptera i livet?
 6. Att fylla mitt liv med det jag tycker är viktigt - Min livskompass

  Fredrik är forsknings- och innehållsstrateg för den ideella stiftelsen www.29k.org som utvecklar appen "29k Aware". Fredrik kommer att göra en övning i appen från kursen "Hantera stressiga perioder" och visa hur du kan använda appen själv eller leda andra genom övningar i appen.
Giorgio Grossi
13:30 - 16:30
Gå vidare efter utmattning
Giorgio Grossi - Leg. psykoterapeut/docent i medicinsk psykologi

Under det här passet kommer Giorgio ge oss en fördjupad förståelse för stressens mekansimer och hur den påverkar på kort och lång sikt. Vi får veta mer om arbetsgivarens roll i det förebyggande och rehabiliterande arbetet.
Passet fokuserar också på åtgärder när "skadan redan är skedd" - att komma tillbaka och gå vidare efter att ha hamnta i  utmattningssyndrom. 

 • Vad händer i hjärnan och resten av kroppen på kort och lång sikt?
 • Vilka varningssignaler ska man ge akt på?
 • Hur ser faserna i ett utmattningssyndrom ut?
 • Vilka åtgärder behövs i respektive fas?
  -prevention
  -behandling
  -rehabilitering

 • Vad behöver chefen göra för att förebygga resp rehabilitera?
 • Hur kan man förebygga effekterna av skadlig stress?
 • Balans aktivitet/återhämtning
 • Olika typer av trötthet
 • Monotasking vs multitasking
 • Att prioritera bland uppgifter
 • Sluta prokrastinera
 • Hantera oro, ältande och grubbel
 • Sömnen: vår viktigaste källa till återhämtning.

Dag två

Per Isdal
08:30 - 15:30
MEDKÄNSLANS PRIS
Per Isdal - Psykolog & psykoterapeut

Per Isdal kommer i sin heldagsföreläsning att berätta om sekundärtraumatisering, empatitrötthet och utbrändhet i arbetet med människor. Per är psykolog, psykoterapeut och författare. I mer än 35 år har han arbetat som terapeut med män som utövar våld mot kvinnor. 2018 utkom han med boken Medkänslans Pris (Gothia förlag). Där skriver han om hur professionela hjälpare präglas, och i värsta fall blir sjuka, av sitt arbete. 

 • Hälsorisker i arbetet som hjälpare 
 • Sekundärtraumatisering, empatitrötthet och utbrändhet 
 • Varför och hur påverkas vi av vårt arbete?
 • Hur kan vi hålla oss friska och förebygga psykisk ohälsa?
 • Lägerelden som en metod för "avgiftning"
 • Hur kan vi hantera och leva med ett arbete som påverkar och förändrar oss?

 

 

Robert Palmér
Konferencier / moderator
Robert Palmér

Robert har mångårig erfarenhet av arbete inom psykiatri, socialtjänst och skola. 
Han kännetecknas av sitt engagemang och förmågan att få personer runt omkring sig att känna sig sedda. 
Som föreläsare och utbildare har han stått på scener i hela Norden och han har även modererat ett flertal större konferenser.

Som moderator har han god nytta av sina personliga egenskaper och sina erfarenheter av 35 års arbete med barn, unga och vuxna både på "golvnivå" och i arbetsledande roller. Erfarenheter som hjälper honom att sätta sig in i komplexa frågor, förstå deltagarnas perspektiv och kunna ställa de kritiska och obekväma frågorna som en konferens ska belysa. 
 

Priser på konferensen

Alla priser är exklusive moms. Priser markerade i  grönt  gäller vid anmälan inom early bird-fristen. (17. sep. 2024). Vi har även grupprabatter om fem eller flera från samma arbetsplats deltar fysiskt, ta kontakt med oss så ordnar vi detta. För grupper som deltar digitalt, se rabatterade priser nedanför.

Fysiskt deltagande

Deltagaravgift, lunch och pausförtäring samt kaffe/te är inkluderat i priset.

 • Båda dagarna utan övernattning (dagdeltagande)
  5200,- 6200,-
 • Endast en av dagarna
  2920,- 3520,-
Digitalt deltagande

Du kan följa konferensen live och via inspelning i 14 dagar efteråt. Om du bekostar konferensen själv (som privatperson) så erhåller du 50% rabatt på priset.

 • En digital deltagare/plats
  1500,- 2100,-
 • Grupprabatt 5 deltagare
  7125,- 9975,-
 • Grupprabatt 10 deltagare
  13500,- 18900,-
 • Grupprabatt 15 deltagare
  19350,- 27090,-
 • Grupprabatt 20 deltagare
  24600,- 34440,-
 • Grupprabatt 30 deltagare
  33750,- 47250,-
 • Grupprabatt 40 deltagare
  39000,- 54600,-
 • Grupprabatt 50 deltagare
  41250,- 57750,-

Vid anmälan av digitala grupper är det möjligt att se på konferensen på flera platser/enheter samtidigt. En person kommer att stå som ansvarig för gruppanmälning, individuell registrering sker senare.