Aggie Öhman

Aggie Öhman

Skolutvecklare med fokus skolfrånvaro

Om föreläsaren

Aggie Öhman, är grundare av Prestationsprinsen (2010) och skolutvecklare med fokus på skolfrånvaro. Prestationsprinsen startade som blogg och ur den utvecklades en ideell förening och en konsultverksamhet. Hon har i många år stöttat kommuner och skolor över hela Sverige att utveckla sitt arbete med skolnärvaro, samt bidragit aktivt i skoldebatten. Aggie är också författare till Skolans tomma stolar och boken Prestationsprinsen - om barn och unga som tänker, känner och gör annorlunda.

Foto: Atelje Takao

Aggie Öhman har, eller ska ha en föreläsning på: