Alexandra Rosendahl Santillo

Alexandra Rosendahl Santillo

leg psykolog

Om föreläsaren

Alexandra är Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialistpsykolog i psykologisk behandling och psykoterapi samt handledare.

Alexandra har arbetat i specialistpsykiatrin sedan 2005, både med patienter som har självskadebeteenden och som handledare av personal i detta arbete.

Alexandra har drivit ett forskningsprojekt i Region Skåne som syftar till att ge patienter med kognitiva svårigheter en möjlighet till psykoterapi som är anpassad till deras inlärningsförmåga.
I sin bok DBT-SS Färdighetsträning beskriver hon behandlingsmodellen steg för steg. Boken är baserad på en pilotstudie som hon gjort tillsammans med ett forskarteam i Lund.

 

Alexandra Rosendahl Santillo har, eller ska ha en föreläsning på: