Anders Bolund

Anders Bolund

Socionom/Utredare Brå

Om föreläsaren

Anders är utbildad socionom/handledare och jobbar på Brottsförebyggande rådet med bland annat strategin gruppvåldsintervention (GVI) och regeringsuppdraget för BOB (barn och unga i kriminella nätverk). Anders har en lång erfarenhet från arbetsledande roller inom socialtjänsten med fokus på barn, unga och unga vuxna i kriminella miljöer i olika kommuner med utsatta områden i Stockholm.

Anders Bolund har, eller ska ha en föreläsning på: