Anna Morell / Jenny Karlsson

Anna Morell / Jenny Karlsson

Specialpedagoger

Om föreläsaren

Specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell utgör tillsammans MOVE Pedagogik där de föreläser för och utbildar personal inom förskola, skola och LSS. Jenny arbetar även på en specialanpassade enhet på gymnasieskolan i Eskilstuna kommun, och Anna som biträdande rektor på en anpassad grundskola i Västerås kommun. De är aktuella med nyligen utgivna boken Elevdelaktighet - med visuellt stöd som verktyg och den tidigare boken Elevhälsa – med kartläggning som verktyg

 

Anna Morell / Jenny Karlsson har, eller ska ha en föreläsning på: