Anne Schildt

Anne Schildt

IPS-handledare och projektledare

Om föreläsaren

Anne Schildt är utbildad jurist och beteendevetare. Hon har arbetat 23 år med människor med psykisk ohälsa och företrätt målgruppen, framförallt den enskilde individen, i olika kontexter. Anne har varit med och byggt upp verksamheten för personliga ombud i Sverige. Nu jobbar hon som IPS-handledare och projektledare på Lunds fontänhus sedan sex år och stödjer människor ut i arbete och studier i sitt dagliga arbete.

Anne Schildt har, eller ska ha en föreläsning på: