Annelie  Karlsson

Annelie Karlsson

Specialpedagog

Om föreläsaren

Annelie Karlsson är utbildad specialpedagog, lärare och rektor. Hon har arbetat hela sitt yrkesliv med barn, unga och vuxna med stödbehov. Annelie har arbetat som speciallärare, specialpedagog och rektor inom anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och Komvux som särskild utbildning. 

Sedan 2017 arbetar hon i sitt företag Funkkonsulten med utbildning, handledning, utvecklingsarbete och skrivande. Hon är författare inom det specialpedagogiska fältet och är bland annat författare till Specialpedagogik för fritids (Studentlitteratur 2020) och huvudförfattare till  boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS - För unga med intellektuell funktionsnedsättning (Natur & Kultur oktober 2023)

Foto: Linn Mattsson

Annelie Karlsson har, eller ska ha en föreläsning på: