Annelie Karlsson

Annelie Karlsson

Specialpedagog

Om föreläsaren

Annelie är utbildad specialpedagog, lärare och rektor. Hon har arbetat hela sitt yrkesliv med barn, unga och vuxna med stödbehov. Sedan 2017 arbetar hon i sitt företag Funkkonsulten med utbildning, handledning, utvecklingsarbete och skrivande. Annelie har länge haft ett stort intresse för skolfrånvaro, både orsaker och lösningar. Hon är författare inom det specialpedagogiska fältet och har bland annat varit med och skrivit boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro (Studentlitteratur 2017). Annelie bidrar också med föräldraperspektivet då hon har två egna barn som hamnat i skolfrånvaro.

Foto: Linn Mattsson

Annelie Karlsson har, eller ska ha en föreläsning på: