Cajsa Jahn

Cajsa Jahn

NPF-coach

Om föreläsaren

Cajsa Jahn och hennes medföreläsare Malin Reuterswärd är erfarna pedagoger, författare, coacher och föreläsare. Under ca 20 år har de arbetat sida vid sida med elever med autism. De har skrivit fyra böcker om tydliggörande pedagogik i förskola, skola, fritidshem och i familjen och två böcker om samtalsmetoder i förskola och skola. De arbetar idag som coacher och utbildare på Pusselfamiljen som är ett nätverk, plattform och företag som erbjuder allt stöd en familj med NPF kan behöva. Dessutom handleder de och föreläser för skolor om NPF, tydliggörande pedagogik, bemötande/förhållningssätt och samtalsmetoder. 

Cajsa Jahn har, eller ska ha en föreläsning på: