Daniel Östlund

Daniel Östlund

Bitr. professor i pedagogik inriktning specialpedagogik

Om föreläsaren

Daniel Östlund är fritidspedagog, specialpedagog, fil mag i pedagogik, fil dr i pedagogik och docent i pedagogik med inriktning specialpedagogik med en anställning som biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Daniels forskning är främst inriktad mot de olika professioner som arbetar med elever med intellektuell funktionsnedsättning. Han är verksam inom de specialpedagogiska utbildningarna och i forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad i vilken han handleder tre doktorander. För närvarande arbetar med ett IFOUS-program om Kunskapsuppdraget i anpassad skola.

Foto: Privat

Daniel Östlund har, eller ska ha en föreläsning på: