Elin Calderon

Elin Calderon

Kriminolog

Om föreläsaren

Elin Calderon är kriminolog och verksam som brottsförebyggande strateg i Norrköpings kommun. I sin roll har hon en central uppgift att samordna, driva och utveckla kommunens brottsförebyggande arbete, inklusive arbetet med EST (Effektiv Samordning för trygghet). Som brottsförebyggande strateg arbetar Elin tillsammans med sin medföreläsare Nikki med att leda samverkan mellan olika lokala aktörer, inklusive polis, skola, socialtjänst och civilsamhälle. Deras arbete med EST innebär att de identifierar och analyserar lokala behov, initierar insatser och säkerställer att insatserna genomförs på ett effektivt sätt. Deras föreläsning kommer att ge insikter i hur man kan arbeta strategiskt och samordnat för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Elin Calderon har, eller ska ha en föreläsning på: