Erik Andersson

Erik Andersson

Leg. Psykolog

Om föreläsaren

Erik är legitimerad psykolog och docent i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet. Utöver sitt jobb som studierektor på psykologprogrammet och forskare arbetar Erik reguljärt kliniskt på OCD-programmet i psykiatri sydväst.
Erik har över 120 vetenskapliga studier publicerade i ämnet och betraktas som en expert inom fältet OCD.
Erik vann nyligen det stora psykologpriset; https://www.psykologforbundet.se/aktuella-fragor/nyheter_3/nyheter/erik-andersson-far-stora-psykologpriset-2023/

Erik Andersson har, eller ska ha en föreläsning på: