Erika Nyman Carlsson

Erika Nyman Carlsson

Enhetschef Aleris Ätstörning/Med. dr

Om föreläsaren

Erika är beteendevetare och forskare inom ätstörningar. Hon ha startat upp och arbetar som enhetschef för Aleris Ätstörning.
Erika har erfarenhet av specialiserad ätstörningsvård sedan 2007 och har implementerat evidensbaserad behandling för ätstörning inom både öppenvård, dagvård och slutenvård. Hon är även medförfattare till boken När det hälsosamma blir ohälsosamt: hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv

 

Erika Nyman Carlsson har, eller ska ha en föreläsning på: