Eva L. Bergsten

Eva L. Bergsten

Universitetslektor

Om föreläsaren

Eva är universitetslektor på Högskolan i Gävle och forskare i arbetshälsovetenskap. Hon har ett stort intresse för arbetsmiljöarbete i stora och små organisationer, fysiska och psyko­sociala belastningar i arbetslivet och hur olika risk- och friskfaktorer kan påverka hälsa och prestation hos medarbetare och organisation. Evas forskning handlar även om att följa och utvärdera implementeringsprocesser av olika organisatoriska interventioner för att få en bättre förståelse för projektresultat, vad som har fungerat, för vem och varför

Eva L. Bergsten har, eller ska ha en föreläsning på: