Helena Jonsson

Helena Jonsson

Metodstödjare & Projektledare

Om föreläsaren

En av våra duktiga föredragshållare

Helena Jonsson har, eller ska ha en föreläsning på: