Helena Molker Lovén

Helena Molker Lovén

Lärare

Om föreläsaren

Helena Molker Lovén är utbildad lärare med påbyggnad inom specialpedagogik och handikappvetenskap. Helena har lång erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i särskola/anpassad skola och i LSS-verksamhet samt har arbetat med kommunikationsutredningar.
Helena är medförfattare till boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS - För unga med intellektuell funktionsnedsättning (Natur & Kultur oktober 2023)

 

Helena Molker Lovén har, eller ska ha en föreläsning på: