Helena Wallberg

Helena Wallberg

Specialpedagog, gymnasielärare

Om föreläsaren

Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog med 30 års erfarenhet av att undervisa och arbeta kring elevhälsa i skolan. Idag använder hon de erfarenheterna i arbetet som skolutvecklingskonsult, författare och utbildare. Helena är författare till flera böcker om bedömning, återkoppling och lektionsdesign. Den senaste boken heter ”Lektionsdesign i praktiken - före, under och efter lektionen”. Hon driver också bloggen Det inkluderande klassrummet

 

Foto: Privat

Helena Wallberg har, eller ska ha en föreläsning på: