Henric Råneberg

Henric Råneberg

Leg. psykolog

Om föreläsaren

Henric är legitimerad psykolog under specialisering inom neuropsykologi och har mångårig erfarenhet av bedömning och utredningsarbete av barn, ungdomar och vuxna. Han har arbetat både kliniskt med barn i skolfrånvaro och med mer övergripande samverkan genom TIPS-teamet. Idag arbetar han på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning och är medlem av ett regionalt processteam som har i uppdrag att utarbeta regionala riktlinjer för ADHD och autism.

Henric Råneberg har, eller ska ha en föreläsning på: