Jerzy Sarnecki

Jerzy Sarnecki

Professor emeritus kriminologi

Om föreläsaren

Jerzy är senior professor i kriminologi vid Stockholms universitet, Högskolan i Gävle samt Institutet för Framtidsstudier. Tidigare var han bl.a. utredningschef på Brottsförebyggande rådet och Prefekt för Kriminologiska institutionen vid SU. Jerzy Sarnecki är troligen Sveriges mest erfarne och kunnige kring frågor som rör kriminalitet och utanförskap och hans CV talar för sig självt. 

Jerzy Sarnecki har, eller ska ha en föreläsning på: