Joanna Lundin

Joanna Lundin

Leg. lärare

Om föreläsaren

Joanna är legitimerad lärare och hon arbetar idag som skolutvecklare och föreläsare. 
Joanna är även författare till tre böcker inom det pedagogiska fältet. En skola som fungerar för alla, Ett lärande som fungerar för alla och God undervisning med analoga och digitala verktyg. Alla tre böckerna är utgiva av Studentlitteratur. 

 

 

Joanna Lundin har, eller ska ha en föreläsning på: