Jonas Andersson

Jonas Andersson

Projektledare

Om föreläsaren

Jonas Andersson är utbildad metodstödjare i IPS och projektledare för Integrering av IPS i psykosvården – Lumena. Jonas var tidigare projektmedarbetare från 2020 – 2022 ,då som arbetsspecialist på en av de fem psykosmottagningar tillhörande projektet

Jonas Andersson har, eller ska ha en föreläsning på: