Karin Larsson Hult

Karin Larsson Hult

Adjunkt i pedagogik

Om föreläsaren

Karin Larsson Hult disputerade hösten 2023 i sociologi med avhandlingen ”En skola för alla, eller? Om diskursiva dilemman i ett (o)möjligt värdegrundsprojekt”.

Studien följde ett fyraårigt projekt på en högstadieskola om att bli ”En skola för alla”. I avhandlingen diskuteras vad det innebär att bedriva ett sådant arbete i projektform samt dilemman som kan uppstå i arbetet.
Slutsatsen dras att det inte är möjligt idag för skolor att vara ”för alla”, och förslaget ges att i stället använda begreppet ”en skola för allas lärande”. Karin arbetar nu som adjunkt i pedagogik på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Karin Larsson Hult har, eller ska ha en föreläsning på: