Karolina Palmberg

Karolina Palmberg

Fil.mag. Kognitiv psykologi

Om föreläsaren

Karolina Palmberg är utbildad beteendevetare med en Filosofie Magister i Kognitiv Psykologi. Hon är expert på ätbeteende, måltidsordning  och livsstilhälsa. 

Karolina driver #ätstörningsexperten där hon skriver följande:

"Som #ätstörningsexperten ser jag att det finns en lucka i samhället.
Ett glapp, mellan individer, familjer och vården och det är det glappet jag vill fylla genom att vara ett komplement, ett samtalsstöd för att stötta upp och underlätta i de funderingar som finns angående att bli frisk, funderingar kring mat, vikt och kropp."

Karolina Palmberg har, eller ska ha en föreläsning på: