Linda Stålberg

Linda Stålberg

Kriminolog / Utvecklingsledare

Om föreläsaren

Linda Stålberg är kriminolog och lokal utvecklingsledare på Spiraenheten, Sandvikens kommun. Linda har under flera år arbetat med barn och unga i utanförskap, unga brottsutsatta och varit kursledare i kriminologi. På Spiraenheten jobbar hon med att förebygga utanförskap genom att engagera lokalsamhället att ta gemensamma krafttag utifrån preventionssystemet Communities That Care (CTC). CTC fokuserar på att påverka de bakomliggande risk- och skyddsfaktorerna i barnets olika livsmiljöer genom att implementera effektiva insatser i området och stärka främjande aktiviteter. En central del i hennes uppdrag handlar om att leda samverkan och utbilda aktörer i preventions- och implementeringsvetenskap. Därtill håller Linda utbildningar i den sociala utvecklingsstrategin som hjälper verksamheter att främja en positiv utveckling hos barn och unga och stärka känslan av tillhörighet.  

Linda Stålberg har, eller ska ha en föreläsning på: