Lisa Dinkler

Lisa Dinkler

Ph.D

Om föreläsaren

Dr. Lisa Dinkler är biträdande lektor i psykiatrisk epidemiologi vid Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI), Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet. Hennes nuvarande forskning fokuserar på undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID). Med hjälp av epidemiologiska och genomiska studier försöker hon förstå orsakerna bakom ARFID samt dess förlopp och följder.

Lisa Dinkler har, eller ska ha en föreläsning på: