Lisbeth P. Kristiansen

Lisbeth P. Kristiansen

Professor i omvårdnad

Om föreläsaren

Lisbeth är sjuksköterska och specialist inom psykiatrisk vård och arbetar som professor i omvårdnad vid Mittuniversitetet. Lisbeth har hållit fast vid sitt intresse för psykisk hälsa och ohälsa i forskningen. Den handlar om olika gruppers erfarenheter om hur man kan leva med långvarig sjukdom samt dess konsekvenser. På senare år har forskningen mer inriktats på hur den psykiska hälsa och välbefinnande kan främjas med hjälp av olika interventioner bland annat för elever i skolmiljön och för personer som står långt från arbetsmarknaden. 

 

Lisbeth P. Kristiansen har, eller ska ha en föreläsning på: