Louise Karlsson

Louise Karlsson

Socionom och sexolog

Om föreläsaren

Louise Karlsson är utbildad socionom och sexolog och arbetar som kurator inom primärvården. Hon har en masterexamen i sexologi och har skrivit masteruppsatsen ”Ätstörd sexualitet? Levda erfarenheter om hur en ätstörning påverkar sexualiteten och hur ätstörningsvården upplevs hantera detta”. Louise vill genom uppsatsen arbeta för att sätta ljuset på det viktiga livsområdet sexualitet, med särskilt fokus på ätstörningar och sexualitet, då det är visat att upplevda svårigheter inom sexualiteten har betydelse för vår totala livskvalitet.

Louise Karlsson har, eller ska ha en föreläsning på: