Magnus Andersson

Magnus Andersson

Speciallärare

Om föreläsaren

Magnus Andersson är speciallärare på Bredängsskolans anpassade grundskola. Han har tillsammans med Katarina Sjöberg skrivit ett examensarbete som avhandlar hur lärare får syn på elevernas kompetens och hur de med hjälp av AKK, Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt, arbetar med att ge eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i olika ämnesinnehåll, samt hur de tolkar elevernas kunskaper med hjälp av AKK.

Magnus Andersson har, eller ska ha en föreläsning på: