Malin Reuterswärd

Malin Reuterswärd

NPF-coach

Om föreläsaren

Malin Reuterswärd och hennes medföreläsare Cajsa Jahn är erfarna pedagoger, författare, coacher och föreläsare. Under ca 20 år har de arbetat sida vid sida med elever med autism. De har skrivit  fyra böcker om tydliggörande pedagogik i förskola, skola, fritidshem och i familjen och två böcker om samtalsmetoder i förskola och skola. De arbetar idag som coacher och utbildare på Pusselfamiljen som är ett nätverk, plattform och företag som erbjuder allt stöd en familj med NPF kan behöva. Dessutom handleder de och föreläser för skolor om NPF, tydliggörande pedagogik, bemötande/förhållningssätt och samtalsmetoder. 

Malin Reuterswärd har, eller ska ha en föreläsning på: