Marit Sahlström

Marit Sahlström

Författare

Om föreläsaren

Marit Sahlström är författare, pedagog och föreläsare. I Och runt mig faller världen, hennes hyllade romandebut, lyfter hon hur det är att ha systrar med ätstörningar.

Marit har under femton år arbetat med barn och unga med hög skolfrånvaro, bland annat i projektet Oneeighty och hon är numera verksam på Magelungen Utveckling.
I hennes böcker och noveller arbetar hon med ett undersökande av vår psykiska hälsa och hur vi förhåller oss till svåra livssituationer. 
 

Marit Sahlström har, eller ska ha en föreläsning på: