Matias Pitkänen

Matias Pitkänen

Leg. psykolog

Om föreläsaren

Matias Pitkänen är legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet av att arbeta med problematisk skolfrånvaro hos barn och unga. Han har erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin samt frånvaroteamet TIPS och är idag verksam som skolpsykolog i Göteborgs stad. Inom ramen för hans uppdrag ingår sedvanliga skolpsykologuppgifter men han arbetar även övergripande inom kommunen med problematisk skolfrånvaro, bland annat genom fortbildande av skolpersonal, konsultation och framtagning av rutiner.

Matias är även medförfattare till antologin ”Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro”, där han tillsammans med sina kollegor delar med sig av vad som är viktigt att tänka på vid ett samverkansarbete runt barn och unga med problematisk skolfrånvaro.

 

 

Matias Pitkänen har, eller ska ha en föreläsning på: